15 ingrediënten die online begeleiding versterken!

15 ingrediënten die online begeleiding versterken

Voor veel begeleiders en cliënten is online begeleiding iets nieuws en het roept daarom soms zelfs weerstand op. Toch zijn er veel elementen van online begeleiding die juist een positieve invloed hebben op het begeleidingstraject. Hieronder vind je 15 aspecten van online begeleiding die bijdragen aan de effectiviteit. Was jij je al bewust van alle 15?

Wat zijn de eerst 8 ingrediënten die het coachingsproces binnen e-coaching versnellen en versterken?

In totaal gaat het om 15 ingrediënten waarvan de eerste acht gelden voor alle typen coaching. De eerste 8 zijn:

 1. Plaats- en tijdonafhankelijk (coaching kan overal 24/7 plaatsvinden, mits een computer en internet beschikbaar zijn).
 2. Een aaneenschakeling van contacten (door het ontbreken van reistijd kunnen de contactmomenten verveelvoudigen).
 3. Kleine actiestappen (door meer contactmogelijkheden kan de coaching worden opgedeeld in kleinere stappen, waardoor meer succeservaringen ontstaan).
 4. Op basis van ervaringsleren (de coaching vindt plaats in de relevante omgeving van de cliënt, waardoor het proces zich afspeelt in het echte leven en ‘on the job’).
 5. Hoge mate van betrokkenheid (door het frequente contact en de toename van succeservaringen ontstaat er een hoge mate van betrokkenheid).
 6. Snel tot de kern (door het achterwege blijven van social talk en sociaal wenselijk gedrag ligt de focus op de inhoud).
 7. Beter bij de les (de communicatiewijze zorgt voor een hoog concentratieniveau).
 8. Ruggespraakmogelijkheden (overleg met derden is mogelijk zonder het proces te verstoren).

Wat zijn de overige 7 ingrediënten?

De overige 7 ingrediënten worden mogelijk gemaakt door de communicatievorm waarbij het gaat om geschreven berichten. Deze ingrediënten gelden dan ook alleen voor chat- en mailcoaching. Het gaat hier om:

 1. Het staat zwart op wit (woorden vervliegen niet, maar zijn blijvend doordat deze worden vastgelegd).
 2. Structureren en motiveren (door het schrijven vindt er automatisch ordening en structurering van gedachten plaats).
 3. Spiegelende functie (datgene wat wordt geschreven wordt direct teruggegeven via het beeldscherm).
 4. Snel toegang tot emoties (het schrijfproces activeert het emotiesysteem).
 5. Individuele controle over het proces (de gesprekspartners kunnen zelfstandig bepalen wanneer ze communiceren en actief bezig zijn met de coaching).
 6. Blijvende positieve bekrachtiging (positieve teksten blijven bewaard en kunnen herlezen worden).
 7. Terugvalpreventie (afgesloten trajecten kunnen keer op keer opnieuw bekeken worden).

Bron: E-Coaching, uitgeverij Boom Nelissen, 2012,

Auteurs: Alexander Waringa en Anne Ribbers, www.ecoachpro.nl.

Breng nu deze 15 ingrediënten in de praktijk en login in jouw account…

 

 

 

Plaats een reactie