Coach software

In de huidige tijd maken we massaal gebruik van het internet. Via social media staan we continu in contact met onze collega’s, vrienden en familie. Daarvoor maken we gebruik van e-mail, Whatsapp, video-bellen en andere online communicatiemiddelen. Dankzij de snelle ontwikkelingen op technologisch vlak wordt er binnen steeds meer branches digitale software ingezet. Waar we het ons vroeger maar moeilijk voor konden stellen om op afstand gesprekken met elkaar te voeren, neemt in deze 21e eeuw de behoefte naar online coaching toe. Denkt u maar eens terug aan het moment dat schoolboeken op basisscholen plaats maakten voor digitaal lesmateriaal. Maar ook in de gezondheidszorg en op HR-gebied groeit de behoefte naar e-coaching. Pluform gelooft in de kracht van de digitale dialoog tussen begeleider en cliënt en wil dit optimaal ondersteunen door middel van veilige, flexibele en toegankelijke coach software. Het waarom – én de eisen waar online coaching software volgens Pluform aan moet voldoen – leest u op deze pagina!

Online coaching software: voor wie en waarom?

Of u nu actief bent in de gezondheidzorg, het onderwijs, of werkzaam bent op het gebied van loopbaanbegeleiding: u bent continue in dialoog met uw begeleider of cliënt. In dergelijke branches draait het om de persoon, wat offline contact onmisbaar maakt. Echter zijn er vele voordelen te noemen waarom online coaching een goede aanvulling óf volwaardig alternatief kan zijn op deze face-to-face communicatie. Het grootste voordeel aan digitale communicatiemiddelen is dat u direct in contact kunt treden met de ander. Dit maakt adequate coaching mogelijk, wat naast tijd ook kosten zoals reis- en verblijfskosten bespaart. Waar u bij offline coaching een vervolgafspraak voor in de toekomst maakt, geeft online coaching software de mogelijkheid om op ieder moment van de dag contact op te nemen met uw cliënt of begeleider. Problemen of obstakels die op dit moment spelen, kunnen direct worden besproken of aangepakt. Een chatbericht of e-mail maakt dat u direct in contact staat met elkaar. Tegelijkertijd krijgt u hierdoor ook reflectietijd: het uitschrijven van uw boodschap kan helpen om tot de kern van uw verhaal te komen. De sociale anonimiteit van online coaching werkt drempelverlagend: uit onderzoek is gebleken dat men minder bezig is met zich sociaal wenselijk op te stellen wanneer de ander niet lijflijk zichtbaar is. Alle informatie wordt binnen een vertrouwde omgeving vastgelegd wat – in tegenstelling tot enkel offline begeleiding – zowel begeleider, alsmede de cliënt de mogelijkheid geeft om op ieder moment van de dag het traject in kaart te kunnen brengen. De cliënt volgt op deze manier zijn of haar eigen ontwikkeling.

Pluform software: coach & cliënt binnen één veilige omgeving

Een grote vereiste bij het mogelijk maken van e-coaching is dat het plaatsvindt binnen een professionele omgeving, ondersteund door veilige coach software. Coach en cliënt dienen te allen tijde zorgeloos met elkaar in contact te kunnen treden. Een gebruiker van coaching software aan cliëntzijde moet zich veilig kunnen voelen binnen de online omgeving waarin hij of zij gevoelige informatie registreert; de begeleider dient ondersteund te worden in zijn of haar behandelprogramma. In samenwerking met gedragswetenschapers, webontwikkelaars en psychologen werd het Pluform platform in het leven geroepen. Een software programma dat onder andere de volgende functionaliteiten bevat:

  • Interactief contact door middel van e-mail, chat en SMS. Berichten worden in een overzichtelijk dialoog weergegeven, met de mogelijkheid tot het direct versturen van oefeningen en/of bijlagen.
  • Per cliënt kunnen er verschillende oefeningen, opdrachten en informatie beschikbaar worden gesteld.
  • Bibliotheekfunctionaliteit waarin alle relevante documenten en informatie voor de cliënt kan worden opgeslagen.
  • Cliënt en begeleider hebben 24/7 de toegang tot hun eigen persoonlijke account, zowel op desktop als mobiel.

Interesse? Probeer Pluform gratis uit!

Bent u begeleider en heeft u interesse in online coaching software? Afhankelijk van uw wensen biedt Pluform diverse mogelijkheden op het gebied van e-coaching. Heeft u nog niet geheel duidelijk op welke manier u uw traject wilt gaan insteken: probeer dan eerst onze gratis demo uit! Na uw proefperiode kunt u kiezen uit diverse abonnementen: van prijsplan ‘starter’ voor € 0,- per maand wanneer u 3 cliënten begeleidt, tot maatwerkoffertes wanneer u extra wensen heeft. Wordt u voordat u uw pakket aanvraagt graag nog extra geïnformeerd over coach software? Neem dan contact met ons op via +31 (0)13 207 01 80 of mail naar servicedesk@pluform.com. Wij staan voor u klaar!