E-health platform helpt bij blended care

Ook in de zorg speelt online begeleiding een steeds grotere rol. Daar geldt immers net zo goed dat je als zorgverlener wil zijn waar de patiënt is om zoveel mogelijk resultaat te behalen. Met Pluform kan eenvoudig de nadruk worden gelegd op de online dialoog met de patiënt.

Nieuw boek over e-health

Voor het tijdschrift voor Positieve Psychologie schreven we een artikel over e-care en het gebruik van online tools als Pluform. Het artikel is een voorpublicatie van ons spiksplinternieuwe boek ‘Aan de slag met e-health: Praktische gids voor zorg- en hulpverleners’, geschreven door de aan Pluform gelieerde Alexander Waringa en Anne Ribbers.

Internet maakt extra ondersteuning mogelijk

Zo’n 25 jaar geleden werden er al vormen van therapie aangeboden waarbinnen de zorgverlener naast reguliere face-to-facegesprekken ook op afstand contact onderhield met patiënten. Toen ging het meestal om sessies via de telefoon. Tegenwoordig wordt ook gebruikgemaakt van online platformen als Pluform waarmee behandeltrajecten ondersteund worden. Deze combinatie wordt ‘blended care’ genoemd. Bij blended care is er sprake van een combinatie van e-mental health met reguliere face-to-face-gesprekken.

Dankzij het gebruik van internet zijn vele vormen van extra ondersteuning mogelijk. Deze mengvormen zorgen ervoor dat patiënten beter ondersteund worden in de periode tussen hun behandelsessies en dat ze over betere informatie beschikken. Daarmee krijgen zij meer eigen regie en zijn zij meer betrokken bij hun behandeling. Blended care biedt ook de mogelijkheid routinematige handelingen, zoals de uitleg van theorie en oefeningen, online aan te bieden. Dat levert dan ook weer een besparing op in behandeltijd.

 

 

Lees hier het volledige artikel: http://www.ecarepro.nl/images/stories/e-mental_health_in_de_GGD_Tijdschrift_Positieve_Psychologi.pdf

Wil je weten wanneer ons boek uitkomt? Volg ons ook op twitter @Pluform en Facebook @Pluform.com.

Plaats een reactie