Voortzetting samenwerking tussen de Hogeschool van Amsterdam en Pluform!

Voortzetting samenwerking tussen de Hogeschool van Amsterdam en Pluform!

De Hogeschool van Amsterdam en Pluform gaan zich ook komend studiejaar samen inzetten om de begeleiding van studenten te versterken door effectieve online begeleiding in Pluform. Het Onderwijslab (Faculteit Techniek) van de HvA heeft in samenwerking met Pluform het afgelopen jaar een programma voor online stagebegeleiding van studenten opgezet en een succesvolle pilot doorlopen. Hierdoor zijn onder andere de kwaliteit en efficiënte van studentenbegeleiding omhoog gegaan. Na deze succesvolle pilot wordt Pluform daarom komend jaar op grotere schaal ingezet. Naast stagebegeleiding zullen studenten in het nieuwe collegejaar tijdens het afstuderen ook online begeleiding krijgen. De HvA legt hiermee een stevige fundering voor effectieve studentenbegeleiding in de toekomst.

Meer weten over deze pilot en online begeleiding in het onderwijs? Neem dan contact met ons op, we geven graag toelichting.

Klik hier om naar de uitleg van Pieter de Wit (Hogeschool van Amsterdam – Faculteit Techniek) te gaan over de effectiviteit van online begeleiding in Pluform: https://vimeo.com/163570204/9193b9893f

Plaats een reactie