Wat zie jij er leuk uit vandaag! Complimenten in online coaching

Een compliment geeft ons vaak een goed gevoel. Maar hoe vaak krijg jij of geef jij eigenlijk complimenten? Een kleine handeling met een grote impact.  Binnen online coaching kunnen complimenten van grote waarde zijn. Een compliment kan een cliënt positief bekrachtigen, maar ook bijdragen aan de opbouw van een positieve relatie tussen de coach en cliënt. Hieronder lees je meer over de toepassing en de werking van complimenten in online coaching.

Online coaching en complimenten

Door middel van online coaching wordt het mogelijk te communiceren zonder gelijktijdige aanwezigheid (asynchroon). De asynchrone vorm van communicatie en de afwezigheid van de coach creëren een vorm van sociale anonimiteit. Sociale anonimiteit is het gevoel niet bekeken of beoordeeld te worden. In deze context kan een cliënt een e-compliment in ontvangst nemen zonder druk te voelen om dit compliment af te zwakken of zelfs te verwerpen. Door de sociale anonimiteit kan het gegeven compliment werkelijk het bedoelde effect sorteren: het bekrachtigen van de ontwikkeling van de cliënt. Een ander bijkomend voordeel van een e-compliment is dat het compliment fysiek bewaard blijft en op een later tijdstip herlezen kan worden. Telkens weer zal de kracht van het compliment aanwezig blijven in de herhaling in het verloop van de tijd.

Toepassing in online coaching

Een krachtig compliment geeft blijk van persoonlijke aandacht en waardering. Het geven van e-complimenten is een basistechniek die in alle onderdelen van een coachingstraject kan worden ingezet, op elk moment van een traject. Afhankelijk van de beschikbaarheid kan er gebruik worden gemaakt van sms, e-mail, chat of andere internettoepassingen. Zo kunnen complimenten worden opgenomen in e-mailcontact naar aanleiding van gesprekken of eerder mailbericht en kunnen sms-berichten worden verzonden op momenten dat een cliënt een bepaalde activiteit of opdracht succesvol heeft afgerond. De vorm hoeft overigens niet altijd het geschreven woord te zijn, er kan ook gebruik worden gemaakt van geluids- en/of beeldfragmenten (bijvoorbeeld een videoboodschap).

Bron: Het Coachingstechnieken boek, uitgeverij Boom Nelissen, 2012, hoofstuk 16.

Auteurs: Alexander Waringa en Anne Ribbers, www.ecoachpro.nl.

Lees ook: 5 Tips bij het formuleren van een krachtig compliment

Plaats een reactie